23

Nebulizador (Mascarilla Facial ó traqueostomía adulto ó pediátrico)